Underviserevaluering af økonomi og it

Resultat af underviserevaluering for professionsbachelor i økonomi og it

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

  2018
Underviseren sammenkæder teori og praksis 67
Underviseren inddrager de studerende i undervisningen 74
Underviseren er engageret 73

Indekstal på en skala fra 1-100.

Læs mere om underviserevaluering