Underviserevaluering af laboratorie- og fødevareteknologi

Resultat af underviserevaluering for professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

  2018
Underviseren sammenkæder teori og praksis --
Underviseren inddrager de studerende i undervisningen --
Underviseren er engageret --

Indekstal på en skala fra 1-100.

Læs mere om underviserevaluering