Underviserevaluering af jordbrug

Resultat af underviserevaluering for professionsbachelor i jordbrug

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

  2018
Underviseren sammenkæder teori og praksis 70
Underviseren inddrager de studerende i undervisningen 75
Underviseren er engageret 81

Indekstal på en skala fra 1-100.

Læs mere om underviserevaluering