Underviserevaluering af international handel og markedsføring

Resultat af underviserevaluering for professionsbachelor i international handel og markedsføring

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

  2018
Underviseren sammenkæder teori og praksis 72
Underviseren inddrager de studerende i undervisningen 73
Underviseren er engageret 80

Indekstal på en skala fra 1-100.

Læs mere om underviserevaluering