Underviserevaluering af innovation og entrepreneurship

Resultat af underviserevaluering for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

  2018
Underviseren sammenkæder teori og praksis 80
Underviseren inddrager de studerende i undervisningen 84
Underviseren er engageret 90

Indekstal på en skala fra 1-100.

Læs mere om underviserevaluering

}