Underviserevaluering af fødevareteknologi og applikation

Resultat af underviserevaluering for professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

  2018
Underviseren sammenkæder teori og praksis 90
Underviseren inddrager de studerende i undervisningen 85
Underviseren er engageret 96

Indekstal på en skala fra 1-100.

Læs mere om underviserevaluering