Underviserevaluering af e-handel

Resultat af underviserevaluering for professionsbachelor i e-handel

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

  2018
Underviseren sammenkæder teori og praksis 71
Underviseren inddrager de studerende i undervisningen 69
Underviseren er engageret 76

Indekstal på en skala fra 1-100.

Læs mere om underviserevaluering