Underviserevaluering af miljøteknolog

Resultat af underviserevaluering for miljøteknolog-uddannelsen

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

  2018
Underviseren sammenkæder teori og praksis 80
Underviseren inddrager de studerende i undervisningen 86
Underviseren er engageret 86

Indekstal på en skala fra 1-100.

Læs mere om underviserevaluering