Underviserevaluering af markedsføringsøkonom

Resultat af underviserevaluering.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

  2018
Underviseren sammenkæder teori og praksis 76
Underviseren inddrager de studerende i undervisningen 79
Underviseren er engageret 83

Indekstal på en skala fra 1-100.

Læs mere om underviserevaluering