Underviserevaluering af laborant

Resultat af underviserevaluering for laborant-uddannelsen

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

  2018
Underviseren sammenkæder teori og praksis 79
Underviseren inddrager de studerende i undervisningen 74
Underviseren er engageret 83

Indekstal på en skala fra 1-100.

Læs mere om underviserevaluering