Underviserevaluering af it-teknolog

Resultat af underviserevaluering for it-teknolog-uddannelsen

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

  2018
Underviseren sammenkæder teori og praksis 82
Underviseren inddrager de studerende i undervisningen 82
Underviseren er engageret 85

Indekstal på en skala fra 1-100.

Læs mere om underviserevaluering