Underviserevaluering af automationsteknolog

Resultat af underviserevaluering for automationsteknolog-uddannelsen

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

  2018
Underviseren sammenkæder teori og praksis 75
Underviseren inddrager de studerende i undervisningen 75
Underviseren er engageret 84

Indekstal på en skala fra 1-100.

Læs mere om underviserevaluering