Resultatet af underviserevalueringen

Resultater for videregående uddannelser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering. 

Evalueringen er et udtryk for de studerendes tilfredshed med underviserne på vores videregående uddannelser.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

  2018
Underviseren sammenkæder teori og praksis 76
Underviseren inddrager de studerende i undervisningen 78
Underviseren er engageret 83

Indekstal på en skala fra 0-100.

Resultaterne for de enkelte uddannelser finder du herunder: