Underviserevaluering

- videregående uddannelser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

 201520162017
Underviserens evne til at variere undervisningen 3,8 3,9 3,9
Underviserens evne til at sammenkæde teori og praksis 3,9 4,0 4,0
Underviserens engagement 4,2 4,2 4,2

Skalaen går fra 1 til 5, hvor 1 er den laveste score, og 5 angiver den højeste score.

Resultaterne for de enkelte uddannelser finder du herunder.