Studietilfredshed

- videregående uddannelser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer. 

Du kan også se de samlede rapporter med resultaterne af alle de områder, vores studerende har evalueret os på, og med benchmark til erhvervsakademierne samlet.

Område 2014
svar fra 74%
2015
svar fra 74%
2016
svar fra 67%
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
68 68 67
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
69 69 68
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
77 77 76
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  70 69 68
Undervisning 73 74 73
Socialt miljø 75 76 74
Fysisk miljø -- 66 --
Udstyr og materialer -- 71 --

Indekstal på en skala fra 0-100.

Resultater for de enkelte uddannelser

Resultaterne for de enkelte uddannelser finder du herunder.