Studietilfredshed

- efteruddannelse og kurser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Herunder ses det samlede resultat for alle vores efteruddannelser og kurser

Område 2015
svar fra 61%
2016
svar fra 65%
2017
svar fra 67%
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
71 76 76
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
74 78 78
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
77 83 82
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af faget  76 82 81
Administration 82 84 86
Undervisningen 77 82 81
Underviseren 83 88 88
Fysisk miljø og udstyr 80 84 84

Indekstal på en skala fra 0-100.

Resultater på akademi- og diplomuddannelser

Resultaterne fordelt på hhv. akademi- og diplomuddannelser finder du herunder. 

Resultater for akademiuddannelser

Resultater for diplomuddannelser