Studietilfredshed

- efteruddannelse og kurser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Herunder ses det samlede resultat for alle vores efteruddannelser og kurser

Område 2014
svar fra 57%
2015
svar fra 61%
2016
svar fra 65%
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
74 71 76
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
76 74 78
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
80 77 83
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af faget  79 76 82
Administration 84 82 84
Undervisningen 80 77 82
Underviseren 85 83 88
Fysisk miljø og udstyr 84 80 84

Indekstal på en skala fra 0-100.

Resultater på akademi- og diplomuddannelser

Resultaterne fordelt på hhv. akademi- og diplomuddannelser finder du herunder. 

Resultater for akademiuddannelser

Resultater for diplomuddannelser