Studietilfredshed for efteruddannelse og kurser

Resultater af studietilfredsheden på efteruddannelser og kurser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Herunder ses det samlede resultat for alle vores efteruddannelser og kurser. 

Område 2016
svar fra 65%
2017
svar fra 67%
2018
svar fra 66%
Studieglæde
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
76 76 75
Udbytte
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
78 78 78
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
83 82 81

Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet

Område 2016
svar fra 65%
2017
svar fra 67%
2018
svar fra 66%
Organisering af faget 82 81 81
Administration 84 86 86
Undervisningen 82 81 81
Underviseren 88 88 88
Fysisk miljø og udstyr 84 84 85

Indekstal på en skala fra 0-100.

Resultater på akademi- og diplomuddannelser

Resultaterne fordelt på hhv. akademi- og diplomuddannelser finder du herunder. 

Resultater for akademiuddannelser

Resultater for diplomuddannelser