Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i webudvikling

   201420152016
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer na 88 68
Personlige kompetencer na 88 68
Efterår Faglige kompetencer 92 78 84
Personlige kompetencer 83 73 91
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   na 100 84
Efterår   100 79 96

Indekstal på en skala fra 0-100.