Praktikevaluering for webudvikling

Resultat af praktikevaluering for professionsbachelor i webudvikling

      2017 2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 89 83 86
Personlige kompetencer 91 80 91
Efterår Faglige kompetencer 83 81 *
Personlige kompetencer 84 78 *
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   91 96 75
Efterår   89 90 *

Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.