Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i webudvikling

   201520162017
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 88 68 89
Personlige kompetencer 88 68 91
Efterår Faglige kompetencer 78 84 83
Personlige kompetencer 73 91 84
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   100 84 91
Efterår   79 96 89

Indekstal på en skala fra 0-100.