Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i softwareudvikling

   201420152016
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 97 73 na
Personlige kompetencer 92 75 na
Efterår Faglige kompetencer na 100 75
Personlige kompetencer na 100 88
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   85 92 na
Efterår   na 92 100

Indekstal på en skala fra 0-100.