Praktikevaluering for softwareudvikling

Resultat af praktikevaluering for professionsbachelor i softwareudvikling

      2017 2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 92 91 80
Personlige kompetencer 83 88 70
Efterår Faglige kompetencer 88 50 *
Personlige kompetencer 88 75 *
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   71 94 89
Efterår   na 75 *

Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.