Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i softwareudvikling

   201520162017
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 73 na 92
Personlige kompetencer 75 na 83
Efterår Faglige kompetencer 100 75 88
Personlige kompetencer 100 88 88
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   92 na 71
Efterår   92 100 na

Indekstal på en skala fra 0-100.