Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

      2018
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 93
Personlige kompetencer 93
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   80

Indekstal på en skala fra 0-100.