Praktikevaluering for økonomi og it

Resultat af praktikevaluering for professionsbachelor i økonomi og it

      2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 90 89
Personlige kompetencer 87 92
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   92 93

Indekstal på en skala fra 0-100.