Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi

   201520162017
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 75 88 88
Personlige kompetencer 75 100 88
Efterår Faglige kompetencer 85 75 79
Personlige kompetencer 85 94 86
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   100 92 85
Efterår   93 83 94

Indekstal på en skala fra 0-100.