Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi

   201420152016
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer na 75 88
Personlige kompetencer na 75 100
Efterår Faglige kompetencer 84 85 75
Personlige kompetencer 84 85 94
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   na 100 92
Efterår   84 93 83

Indekstal på en skala fra 0-100.