Praktikevaluering for laboratorie- og fødevareteknologi

Resultat af praktikevaluering for professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi

      2017 2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 88 71 100
Personlige kompetencer 88 68 100
Efterår Faglige kompetencer 79 89 *
Personlige kompetencer 86 82 *
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   85 95 63
Efterår   94 81 *

Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.