Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i jordbrug

   201520162017
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 90 88 87
Personlige kompetencer 90 92 85
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   88 89 80

Indekstal på en skala fra 0-100.