Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i jordbrug

   201420152016
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 81 90 88
Personlige kompetencer 85 90 92
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   82 88 89

Indekstal på en skala fra 0-100.