Praktikevaluering for jordbrug

Resultat af praktikevaluering for professionsbachelor i jordbrug

      2017 2018
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 87 90
Personlige kompetencer 85 90
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   80 89

Indekstal på en skala fra 0-100.