Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i it-sikkerhed

      2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer - 60
Personlige kompetencer - 68
Efterår Faglige kompetencer 91 *
Personlige kompetencer 94 *
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   - 91
Efterår   94 *

Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.