Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i international handel og markedsføring

   20172018
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer  - 87
Personlige kompetencer  - 93
Efterår Faglige kompetencer 85 91
Personlige kompetencer 90 92
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår    - 70
  Efterår   84 78

Indekstal på en skala fra 0-100.