Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i international handel og markedsføring

   201520162017
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 86 86 85
Personlige kompetencer 91 92 90
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   78 79 84

Indekstal på en skala fra 0-100.