Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

   201420152016
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 83 82 84
Personlige kompetencer 86 85 90
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   74 81 76

Indekstal på en skala fra 0-100.