Praktikevaluering for innovation og entrepreneurship

Resultatet af praktikevalueringen for innovation og entrepreneurship

Her på siden finder du resultatet af praktikevalueringen for professionsbacheloren i Innovation og entrepreneurship.

      2017 2018
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 87 78
Personlige kompetencer 86 85
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   84 85

Indekstal på en skala fra 0-100.