Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

   201520162017
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 82 84 87
Personlige kompetencer 85 90 86
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   81 76 84

Indekstal på en skala fra 0-100.