Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

      2017 2018
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 87 78
Personlige kompetencer 86 85
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   84 85

Indekstal på en skala fra 0-100.