Praktikevaluering for e-handel

Resultatet af praktikevalueringen for e-handel

Her på siden finder du resultatet af praktikevalueringen for professionsbacheloren i E-handel.

      2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 69 86
Personlige kompetencer 83 80
Efterår Faglige kompetencer 77 *
Personlige kompetencer 83 *
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   88 54
Efterår   82 *

Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.