Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i digital konceptudvikling

   201520162017
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 84 91 79
Personlige kompetencer 85 90 73
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   84 85 82

Indekstal på en skala fra 0-100.