Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i digital konceptudvikling

   20172018
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer  79 85
Personlige kompetencer  73 87
Efterår Faglige kompetencer 79 86
Personlige kompetencer 85 88
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår    75 82
Efterår   82 84

Indekstal på en skala fra 0-100.