Praktikevaluering for digital konceptudvikling

Resultat af praktikevaluering

Her på siden finder du resultatet af praktikevalueringen for professionsbacheloren i digital konceptudvikling.

      2017 2018
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 79 85
Personlige kompetencer 73 87
Efterår Faglige kompetencer 79 86
Personlige kompetencer 85 88
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   75 82
Efterår   82 84

Indekstal på en skala fra 0-100.