Resultat af praktikevaluering

Professionsbachelor i digital konceptudvikling

   201420152016
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Efterår Faglige kompetencer 83 84 91
Personlige kompetencer 91 85 90
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Efterår   84 84 85

Indekstal på en skala fra 0-100.