Praktikevaluering for produktionsteknolog

Resultat af praktikevaluering for produktionsteknolog

      2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 81 89
Personlige kompetencer 92 93
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   91 90

Indekstal på en skala fra 0-100.