Resultat af praktikevaluering

Produktionsteknolog

   20182019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 81 89
Personlige kompetencer 92 93
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   91 90

Indekstal på en skala fra 0-100.