Praktikevaluering for multimediedesigner

Resultat af praktikevaluering for multimediedesigner

      2017 2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 84 88 86
Personlige kompetencer 87 88 85
Efterår Faglige kompetencer 75 81 *
Personlige kompetencer 85 85 *
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   81 82 75
Efterår   79 77 *

Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.