Resultat af praktikevaluering

Multimediedesigner

   201420152016
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 77 84 84
Personlige kompetencer 80 86 89
Efterår Faglige kompetencer 77 83 76
Personlige kompetencer 81 88 77
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   78 83 86
Efterår   75 80 78

Indekstal på en skala fra 0-100.