Resultat af praktikevaluering

Multimediedesigner

   201520162017
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 84 84 84
Personlige kompetencer 86 89 87
Efterår Faglige kompetencer 83 76 75
Personlige kompetencer 88 77 85
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   83 86 81
Efterår   80 78 79

Indekstal på en skala fra 0-100.