Praktikevaluering for miljøteknolog

Resultat af praktikevaluering for miljøteknolog

      2017 2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 89 84 88
Personlige kompetencer 94 86 90
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   94 91 85

Indekstal på en skala fra 0-100.