Resultat af praktikevaluering

Miljøteknolog

   201420152016
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer na 81 91
Personlige kompetencer na 85 84
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   na 81 90

Indekstal på en skala fra 0-100.