Praktikevaluering for markedsføringsøkonom

Resultat af praktikevaluering for markedsføringsøkonom

      2017 2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 81 85 85
Personlige kompetencer 86 88 88
Efterår Faglige kompetencer 84 81 *
Personlige kompetencer 88 86 *
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   77 81 78
Efterår   74 71 *

Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.