Resultat af praktikevaluering

Markedsføringsøkonom

   201520162017
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 82 80 81
Personlige kompetencer 87 85 86
Efterår Faglige kompetencer -- 85 84
Personlige kompetencer -- 86 88
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   74 74 77
Efterår   -- 75 74

Indekstal på en skala fra 0-100.