Praktikevaluering for laborant

Resultat af praktikevaluering for laborant-uddannelsen

      2017 2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 91 92 94
Personlige kompetencer 94 88 100
Efterår Faglige kompetencer 87 96 *
Personlige kompetencer 84 88 *
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   75 81 83
Efterår   88 89 *

Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.