Resultat af praktikevaluering

Laborant

   201520162017
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer na 95 91
Personlige kompetencer na 100 94
Efterår Faglige kompetencer na na 87
Personlige kompetencer na na 84
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   100 92 75
Efterår   na na 88

Indekstal på en skala fra 0-100.