Resultat af praktikevaluering

Jordbrugsteknolog

   201420152016
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer na 86 84
Personlige kompetencer na 90 85
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   na 87 87

Indekstal på en skala fra 0-100.