Resultat af praktikevaluering

Jordbrugsteknolog

   201520162017
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 86 84 88
Personlige kompetencer 90 85 89
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   87 87 90

Indekstal på en skala fra 0-100.