Praktikevaluering for jordbrugsteknolog

Resultat af praktikevaluering for jordbrugsteknolog

      2017 2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 88 87 87
Personlige kompetencer 89 88 88
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   90 86 88

Indekstal på en skala fra 0-100.