Resultat af praktikevaluering

It-teknolog

   201520162017
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 77 77 80
Personlige kompetencer 86 83 80
Efterår Faglige kompetencer 88 83 78
Personlige kompetencer 96 86 78
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   85 78 88
Efterår   83 84 75

Indekstal på en skala fra 0-100.