Praktikevaluering for it-teknolog

Resultat af praktikevaluering for it-teknolog

      2017 2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 80 63 89
Personlige kompetencer 80 72 89
Efterår Faglige kompetencer 78 88 *
Personlige kompetencer 78 88 *
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   88 78 85
Efterår   75 81 *

Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.