Resultat af praktikevaluering

Datamatiker

   201420152016
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 82 92 85
Personlige kompetencer 80 81 86
Efterår Faglige kompetencer na 82 89
Personlige kompetencer na 84 88
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   91 90 88
Efterår   na 84 89

Indekstal på en skala fra 0-100.