Resultat af praktikevaluering

Datamatiker

      2017 2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 86 80 89
Personlige kompetencer 89 78 89
Efterår Faglige kompetencer 84 84 *
Personlige kompetencer 82 81 *
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   90 90 81
Efterår   82 92 *

Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.