Resultat af praktikevaluering

Datamatiker

   201520162017
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 92 85 86
Personlige kompetencer 81 86 89
Efterår Faglige kompetencer 82 89 84
Personlige kompetencer 84 88 82
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   90 88 90
Efterår   84 89 88

Indekstal på en skala fra 0-100.