Praktikevaluering for byggekoordinator

Resultat af praktikevaluering for byggekoordinator-uddannelsen

      2017 2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 45 72 75
Personlige kompetencer 66 81 88
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   78 86 80

Indekstal på en skala fra 0-100.