Resultat af praktikevaluering

Autoteknolog

   201520162017
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer na 100 84
Personlige kompetencer na 100 88
Efterår Faglige kompetencer na 86 83
Personlige kompetencer na 93 88
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   na 94 81
Efterår   na 83 63

Indekstal på en skala fra 0-100.