Praktikevaluering for autoteknolog

Resultat af praktikevaluering for autoteknolog-uddannelsen

      2017 2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 84 72 81
Personlige kompetencer 88 83 88
Efterår Faglige kompetencer 83 75 *
Personlige kompetencer 88 82 *
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   81 87 95
Efterår   63 71 *

Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.