Praktikevaluering for automationsteknolog

Resultat af praktikevaluering for automationsteknolog-uddannelsen

      2017 2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 78 96 89
Personlige kompetencer 80 96 96
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   84 81 89

Indekstal på en skala fra 0-100.