Karakterer

Serviceøkonom

Her kan du se gennemsnittet af karakterer på uddannelsen.

Forårssemester 2017

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnitAntal studerende
Erhvervsøkonomi Intern 2. semester 4,5 56
Specialeeksamen del 1 Intern 2. semester 8,8 55
Førsteårsprøve Eksern 2. semester 7,6 55
Udvikling- og kommunikation Eksern 4. semester 6,8 56
Afsluttende eksamensprojekt Ekstern 4. semester 8,1 52

Efterårssemester 2016

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnitAntal studerende
Metodeeksamen Intern 1. semester 8,8 65
Praktikprojekt Intern 3. semester 9,4 55
Speciale del 2 Intern 3. semester 8,1 49