Karakterer

- Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi

Her kan du se gennemsnittet af karakterer på uddannelsen.

Forårssemester 2016

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnitAntal studerende
Studieretning Laboratorieteknologi: Bioteknologi Ekstern 2. semester 6,6 6
Studieretning Fødevareteknologi: Fødevareteknologi og innovation Ekstern 2. semester 10,4 7
Studieretning Fødevareteknologi: Fødevareteknologi og sikkerhed Ekstern 2. semester 9,0 7
Bachelorprojekt Ekstern 3. semester 9,1 7

Efterårssemester 2016

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnitAntal studerende
Produktions- og kvalitetsstyring Intern 1. semester 7,5 16
Virksomhedsforhol, organisation, ledelse og samarbejde Intern 1. semester 7,4 17
Stratistisk forsøgsplanlægning Intern 1. semester 5,1 17
Grundlæggende forsøgsplanlægning Intern 1. semester 4,3 17
Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern 1. semester 4,9 16
Kommunikation, formidling og videnskabsteori Intern 1. semester 8,1 15
Praktikeksamen Intern 3. semester 8,1 7
Bachelorprojekt Ekstern 3. semester 8,5 8