Karakterer

Multimediedesigner

Her kan du se gennemsnittet af karakterer på uddannelsen.

Forårssemester 2017

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnitAntal studerende
1. års prøve Ekstern 2. semester 8,2 81
Creative Advertising* Intern  3. semester 7,1 34
Creative Campaign in the Fashion industry* Intern  3. semester 8,5 25
Digital Developer* Intern  3. semester  10,3 16
Web Applications* Intern  3. semester  9,0 16
Content Marketing* Intern 3. semester  7,0 23
Writing Content* Intern 3. semester  9,0 23
3. semesterprøven* Intern 3. semester 7,4
63
Praktikrapport* Intern 4. semester 10,3 134
Afsluttende eksamensprojekt* Ekstern 4. semester 8,4 115 

* Blandede danske og internationale hold.

Efterårssemester 2016

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnitAntal studerende
Førsteårsprøve Ekstern 2. semester 7,7 52
Linjefagsprøve samlet Intern 3. semester 8,0 91
Linjefagsprøve Digital playground*     8,4 29
Linjefagsprøve Creative*     7,8 34
Linjefagsprøve Content Marketing*     7,9 28
Valgfag samlet* Intern 3. semester 8,7 91
Projektprøve* Intern 3. semester 8,3 94
Praktikprøve Intern 3. semester 10,3 45
Afsluttende eksamensprojekt Ekstern 4. semester 6,8 51

* Blandede danske og internationale hold.