Karakterer

Jordbrugsteknolog

Her kan du se gennemsnittet af karakterer på uddannelsen.

Forårssemester 2016

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnitAntal studerende
Eksamensprojekt 2 Ekstern 2. semester 8,3 107
EP2 - Fodring, sundhed og økonomi     8,4 26
EP2 - Fodring, grovfoder og globalisering     6,6 12
EP2 - Planteproduktion og markedsføring     9,2 11
EP2 - Planteproduktion, ledelse og organisation     9,5 7
EP2 - Jordbrugsmekanisering     --* 1
EP2 - Etablering og strategi     8,8 15
EP2 - Styring og planlægning     6,6 13
EP2 - Vandløb, søer og hav og globalisering     8,9 22
Praktik Intern 4. semester 9,4 125
Afsluttende eksamensprojekt Ekstern 4. semester 7,9 120

 * Angives ikke af anonymitetshensyn.

Efterårssemester 2016

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnitAntal studerende
Eksamensprojekt 1 (alle studieretninger) Ekstern 1.semester 7,7 106
EP1 - Miljøteknologi     * 1
EP1 - Fysiologi      6,7 28
EP1 - Planteproduktion     8,7 15
EP1 - Virksomhedsanalyse     8,2 29
EP1 - Registrering og analyse     7,7 11
EP1 - Landbrug, natur og jordbrug     7,7 23
Eksamensprojekt 3A (alle studieretninger)  Intern 3. semester  8,8 108
EP3 A - Etologi og produktionsanlæg     7,7 18
EP3 A - Stald og etologi     9,1 8
EP3 A - Etologi, stald og anlæg     8,9 11
EP3 A - Plantedyrkning     8,8 11
EP3 A - Plantedyrkning, planteproduktion og planteværn     9,8 7
EP3 A - Regnskab     9,1 11
EP3 A - Forretningsudvikling
og projektledelse
    8,7 8
EP3 A - Planlægning og styring     9,5 12
EP3 A - Natur- og vandmiljøplanlægning     8,6 22
Eksamensprojekt 3B (alle studieretninger) Intern 3.semester 8,3 107
EP3 B - Kvægavl og reproduktionsstyring     7,5 17
EP3 B - Avl     11,5 
EP3 B - Hestesportens discipliner     7,0  11 
EP3 - Produktionsstyring og miljøstyring     6,9 11
EP3 B - Kvalitets- og miljøstyring, produktionsstyring     9,1 
EP3 B - Skat     10,0  11 
EP3 B - Lean i praksis 
og forandringsledelse
    9,5 
EP3 B - Anlægsgartneri     7,6 
EP3 B - Projektering     7,9 7
EP3 B - Miljøstyring     7,8 22 

 * Angives ikke af anonymitetshensyn.