Karakterer

Autoteknolog

Her kan du se gennemsnittet af karakterer på uddannelsen.

Forårssemester 2016

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnit /
procentandel bestået
Antal studerende
Vehicle Dynamics Intern 1. semester 7,5 22
1. års prøve Ekstern 2. semester 5,0 37
Kombineret praktisk og mundtlig prøve Intern 3. semester 6,1 31
Praktikeksamen Intern 4. semester 11,1 11
Afsluttende eksamensprojekt Ekstern 4. semester 4,1 11

Efterårssemester 2016

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnit /
procentandel bestået
Antal studerende
Førsteårsprøve Ekstern 2. semester 3,4 12
Kombineret praktisk og mundtlig prøve Intern 3. semester 5,4 28
Praktikeksamen Intern 4. semester 8,5 22
Afsluttende eksamensprojekt Ekstern 4. semester 5,4 22