Karakterer

Automationsteknolog

Her kan du se gennemsnittet af karakterer på uddannelsen.

Forårssemester 2017

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnitAntal studerende
Robotteknologi Intern 2. semester 7,6 13
Avanceret regulering Ekstern 2. semester 6,8 15
Førsteårsprøve Ekstern 2. semester 5,9 15
Praktik Intern 4. semester 9,0 16
Afgangsprojekt Ekstern 4. semester 9,0 14

Efterårssemester 2016

EksamenCensurSemesterKaraktergennemsnitAntal studerende
Servoteknologi Ekstern 3. semester 10,5 16
Højniveau Programmering Intern 3. semester 8,8 16
Visionsteknologi Ekstern 3. semester 10,0 16
Optimering og netværk Intern 3. semester 8,7 16
Virksomhedsfag, forretningsforståelse Intern 3. semester 6,8 16