Frafald inden normeret tid

Her kan du se, hvor stor en andel af de studerende, der falder fra deres uddannelse inden for uddannelsens normerede tid.

Tabellen viser andelen af studerende, der falder fra deres uddannelse inden det forventede dimissionsår. Årstallet i kolonnen angiver det forventede dimissionsår for uddannelsen.

Uddannelse 2018
Erhvervsakademi Aarhus (samlet) 24%
Automationsteknolog 43%
Autoteknolog 43%
Byggekoordinator 50%
Datamatiker 41%
Financial controller 30%
Finansbachelor 35%
Finansøkonom 25%
It-teknolog 33%
Jordbrugsteknolog 18%
Laborant 32%
Markedsføringsøkonom 20%
Miljøteknolog 30%
Multimediedesigner 25%
Professionsbachelor i digital konceptudvikling 12%
Professionsbachelor i e-handel *
Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation *
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship 17%
Professionsbachelor i international handel og markedsføring 6%
Professionsbachelor i jordbrug 7%
Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi 20%
Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration 28%
Professionsbachelor i softwareudvikling 5%
Professionsbachelor i webudvikling 28%
Professionsbachelor i økonomi og it 30%
Serviceøkonom 27%

* Tallene opdateres, når der foreligger tal for uddannelsen.