Gennemførelse

Her kan du se, hvor stor en andel af de studerende der gennemfører det første studieår, samt hvor stor en andel af de studerende der gennemfører deres studie på normeret tid.

Førsteårsgennemførelse

Førsteårsgennemførelse viser andelen af studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved slutningen af første studieår. Dvs. den periode der måles indenfor er d. 1. oktober et år til d. 1. september året efter.

Se resultaterne her.

Gennemførelse på normeret tid

Gennemførelse på normeret tid viser alle de studerende, der gennemfører deres uddannelse på normeret tid. Det betyder, at det kun er de studerende, der gennemfører deres studie inden for den tidsramme, deres studie er fastsat til at vare, der indgår i denne oversigt.

Hvis en studerende går på en uddannelse, der er fastsat til at tage to år (fire semestre), men først dimitterer efter to år og x antal måneder, indgår de ikke i denne statistik.

Tabellen viser ikke, det samlede antal dimittender på det pågældende studie, men derimod dimittender på normeret tid.

Se resultaterne her.

Yderligere statistik

Desuden kan du via Undervisningsministeriets Databank se statistikker over den gennemsnitlige studietid i måneder for fuldførte samt se fuldførelsesprocenten for uddannelserne. Og på Uddannelseszoom kan du sammenligne 1. års frafald og samlet gennemførelsestid på tværs af uddannelser.