Resultater: Beskæftigelse og bruttoledighed

Tabellen herunder viser Uddannelses- og Forskningsministeriets opgørelser over bruttoledighed for dimittender fra uddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus.

Bruttoledigheden beregnes for dimittender 1-2 år efter endt uddannelse (4.-7. kvartal efter dimission), og er en indikator, som ministeriet anvender for samfundsmæssig relevans.

Nye uddannelser – her defineret ved uddannelser, hvor der endnu ikke er tre års ledighedsdata – er ikke medtaget i beregningerne. Nye uddannelser inddrages i modellen, efterhånden som der etableres en tilstrækkelig lang tidsserie for ledighedsdata.

Du kan læse mere om metoderne for beregning af bruttoledighed her

Bruttoledighed

Uddannelse/beregningsår 2016 2017 2018
Erhvervsakademi Aarhus (samlet) 11,1% 12,1% 9,9%
Automationsteknolog * * *
Autoteknolog 9% 14% 12%
Byggekoordinator * * 22%
Datamatiker 11% 12% 8%
Financial controller 7% 17% 6%
Finansbachelor 4% 6% 4%
Finansøkonom 6% 8% 6%
It-teknolog 17% 13% 13%
Jordbrugsteknolog  14% 11% 8%
Laborant 10% 4% 12%
Markedsføringsøkonom 7% 8% 6%
Miljøteknolog * 29% 25%
Multimediedesigner 15% 16% 16%
Professionsbachelor i digital konceptudvikling 18% 34% 19%
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship * * 21%
Professionsbachelor i international handel og markedsføring 21% 9% 9%
Professionsbachelor i jordbrug 16% 20% 8%
Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi 4% 10% 17%
Professionsbachelor i produktionsudvikling og teknisk integration * * *
Professionsbachelor i softwareudvikling 1% 12% 1%
Professionsbachelor i webudvikling 14% 14% 19%
Professionsbachelor i økonomi og it * * *
Produktionsteknolog * * *
Serviceøkonom * * 9%

* Indgår endnu ikke i ministeriets opgørelse over bruttoledigheden.