Resultater: Beskæftigelse og bruttoledighed

Tabellen herunder viser Uddannelses- og Forskningsministeriets opgørelser over bruttoledighed for dimittender fra uddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus.

Bruttoledigheden beregnes for dimittender 1-2 år efter endt uddannelse (4.-7. kvartal efter dimission), og er en indikator, som ministeriet anvender for samfundsmæssig relevans.

Nye uddannelser – her defineret ved uddannelser, hvor der endnu ikke er tre års ledighedsdata – er ikke medtaget i beregningerne. Nye uddannelser inddrages i modellen, efterhånden som der etableres en tilstrækkelig lang tidsserie for ledighedsdata.

Du kan læse mere om metoderne for beregning af bruttoledighed her

Bruttoledighed

Overblik over beskæftigelse og bruttoledighed på Erhvervsakademi Aarhus 2016-2018.
Uddannelse/beregningsår 2016 2017 2018
Erhvervsakademi Aarhus (samlet) 11,1% 12,1% 9,9%
Automationsteknolog * * *
Autoteknolog 9% 14% 12%
Byggekoordinator * * 22%
Datamatiker 11% 12% 8%
Financial controller 7% 17% 6%
Finansbachelor 4% 6% 4%
Finansøkonom 6% 8% 6%
It-teknolog 17% 13% 13%
Jordbrugsteknolog  14% 11% 8%
Laborant 10% 4% 12%
Markedsføringsøkonom 7% 8% 6%
Miljøteknolog * 29% 25%
Multimediedesigner 15% 16% 16%
Professionsbachelor i digital konceptudvikling 18% 34% 19%
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship * * 21%
Professionsbachelor i international handel og markedsføring 21% 9% 9%
Professionsbachelor i jordbrug 16% 20% 8%
Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi 4% 10% 17%
Professionsbachelor i produktionsudvikling og teknisk integration * * *
Professionsbachelor i softwareudvikling 1% 12% 1%
Professionsbachelor i webudvikling 14% 14% 19%
Professionsbachelor i økonomi og it * * *
Produktionsteknolog * * *
Serviceøkonom * * 9%

* Indgår endnu ikke i ministeriets opgørelse over bruttoledigheden.